طراحی هواپیما قسمت سوم


مرحله بعدی در طراحی هواپیما یافتن توان مورد نیاز موتور و مساحت بال است.برای یافتن این موارد باید نموداری از مقطع مختلف پرواز رسم کنیم.این نمودار شامل دو محور، تراست تقسیم بر وزن و وزن تقسیم بر مساحت بال می شود.


برای هواپیماهای ملخی به جای تراست از توان استفاده می کنیم که شکل نهایی آن به صورت زیر می شود (این نمودار با نام matching diagram شناخته می شود):

در این نمودار باید شرایط و مقاطع مختلف پرواز در نظر گرفته شود مانند :

۱- سرعت استال

۲-مسافت برخاست

۳-مسافت نشست

۴-اوجگيري

۵-سرعت كروز

۶-زمان اوجگيري

هر کدام از موارد فوق دارای رابطه های خاص هستند که عموما پارامتر های مورد نظر ما را نیز شامل می شود.در نتیجه  راسکم با استفاده از قوانین یا محدودیت های موجود تونسته است که شرایطی خاص را برای این متغیرها ایجاد و آنها را بر حسب یکدیگر رسم کند.

در این روابط همیشه بحرانی ترین حالت بررسی شده است در نتیجه می توان به نتایج به دست آمده اعتماد کامل داشت.نکته مهم دیگر حاصل از این فصل محاسبه ضریب برا در حالتهای مختلف است که بعدا در انتخاب ایرفویل و دیگر ویژگی های بال نیاز است.

در فایل پیوست این روش برای هواپیمای مورد نظر ما که از ابتدای آموزش طراحی هواپیما در نظر گرفتیم انجام شده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *