سیستم های جدایش در موشک ۲

هل دهنده فنری و هل دهنده انفجاری همانند موتور ترمزی برای دور کردن دو مرحله نسبت بهم به کار می رود. هل دهنده فنری و انفجاری را به تریبت در دو شکل زیر می بینید:

  

در شکل زیر با انفجار مواد منفجره که با شماره ۳ نشان داده شده است گاز حاصل از آن پیستون را در داخل سیلندر به حرکت در آورده و نیروی وارده به مرحله بعدی، آن را دور می کند.

 

حالت ایده آل برای قرار گرفتن موتور ترمزی اینست که بردارهای رانش از مرکز ثقل عبور کند. بعد از جداشدن دو مرحله، موتور ترمزی روشن شده و نیروی مخالف جهت حرکت راکت به مرحله اول وارد می کند و در نتیجه سرعت آن را کاهش داده و دو مرحله از هم دور می شوند. برای این منظور (دورکردن دو مرحله نسبت به هم) می توان از سیستم ترمزی آیرودینامیکی استفاده کرد. این سیستم برای حالتی استفاده می شود که جدایش در اتمسفر اتفاق می افتد.

   

بستگی به نوع موشک و مراحل آن سیستم جدایش که متنوع می باشند، انتخاب می گردد. توجه شود که در جدایش هر مرحله نیروی مورد نیاز فرق می کند. تصاویر زیر نشان دهنده موتور ترمزی و آیرودینامیکی است:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *