آشنایی جامع با هواپیما

این کتاب که توسط آکادمی آکسفورد تهیه شده است از همه جهات بخش ها و سیستمهای مختلف یک هواپیما را به خوبی بیان می کند. در زیر فهرست مطالب این کتاب آورده شده است:

۱. FUSELAGE, WINGS AND STABILISING SURFACES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

۲. BASIC HYDRAULICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

۳. LANDING GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

۴. AIRCRAFT WHEELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

۵. AIRCRAFT TYRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

۶. AIRCRAFT BRAKES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

۷. FLIGHT CONTROL SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

۸. FLIGHT CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

۹. POWERED FLYING CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

۱۰. AIRCRAFT PNEUMATIC SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

۱۱. PRESSURISATION SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

۱۲. ICE and RAIN PROTECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

۱۳. ICE & SNOW – RECOMMENDED PRACTICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

۱۴. EMERGENCY EQUIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

۱۵. AIRCRAFT OXYGEN EQUIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

۱۶. SMOKE DETECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

۱۷. FIRE DETECTION and PROTECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

۱۸. AIRCRAFT FUEL SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

download-whight

یک دیدگاه درباره “آشنایی جامع با هواپیما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *