الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک یک روش برای حل مسائل بهینه سازی هست... شاید دانشجویان کارشناسی کمتر با این بحث درگیر بشن .   ولی دانشجویان ارشد که وارد بحث بهینه سازی میشن حتما باید روی الگوریتم ژنتیک درنگی داشته باشن! در این زمینه مطالب زیاده و برای آشنایی می تونید  نگاهی به فایلهای زیر بندازید:       كلمات كليدي: الگوریتم ژنتیک - بهینه سازی - آشنای با ...