دانلود کتاب Designing Mobile Autonomous Robots

Designing Mobile Autonomous Robots سال انتشار: 2004- نویسنده: John Holland- ناشر: Elsevier  این کتاب در زمینه طراحی ربات خودمختار است. برای آشنایی بیشتر با این کتاب عناوین آن در زیر آمده است: Chapter 1: Measure Twice, Cut Once Chapter 2: A Brief History of Software Concepts Chapter 3: The Basics of Real-time Software (For Mere Mortals) Chapter 4: Thinking More Clearly Through Fuzzy Logic Chapter 5: Closed Loop ...