يك سفر هوافضايي (The thrill of flight)

        در لينكي براي شما قرار داده شده به صورت مفصل مي تونيد يه سفر هوافضايي رو آغاز كنيد و با زير و زبر هوافضا آشنا بشيد... در واقع با ورود به فايل فلش، در 5 گام شما رو با هواپيما، هليكوپتر و ... آشنا خواهيد شد... در پايين و سمت چپ تصوير هم مي تونيد به باند فرودگاه بريد...   ...