فیلم ساخت و مونتاژ بوئینگ ۷۴۷

فیلم قسمتی از ساخت هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۴۷ برای مشاهده در سایت قرار داده شده... در این فیلم مشاهده می کنید که چگونه قسمتهای مختلف بدنه بوئینگ ۷۴۷ به هم مونتاژ می شوند.... کسایی که سازه ای هستند می دونن که چقدر در این مراحل باید دقت بالا باشه و لوازم و ابزار مونتاژ چقدر دقیق....  در این فیلم ٬ بدنه ...