کارنامه اولیه کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ۹۶

این مطلب به روز می شود…

شما میتوانید در کانال تلگرام سایت (@asecir) گفتگو انجام دهید:

http://telegram.me/asecir

لطفا برای استفاده همه داوطلبین کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ، اطلاعات کامل کارنامه خود را در بخش نظرات پر کنید. به زودی جدول رتبه و درصدهای داوطلبین ۹۶ در همین مطلب قرار داده خواهد شد در نظر داشته باشید که همین رتبه ها کمک بسیار مهمی به دوستانتان خواهد بود که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد. با توجه به اشکالی که در فرم ارسال ایجاد شده است، لطفا اطلاعات رتبه و درصد را به صورت الگوی زیر در نظرات قرار بدید تا جدول رتبه ها را در سایت قرار بدهیم:

رشته هوافضا

رتبه:
تراز:
معدل کارشناسی:
رشته کارشناسی:
زبان انگلیسی:
ریاضیات:
ایرودینامیک:
سازه:
مکانیک پرواز:
طراحی هواپیما:

 

رشته مکانیک

رتبه:
تراز:
معدل کارشناسی:
رشته کارشناسی:
زبان انگلیسی:
ریاضیات:
حرارت و سیالات:
جامدات:
دینامیک و ارتعاشات:
ساخت و تولید:

 

 جدول درصدها و رتبه های کنکور هوافضا ۹۶
رتبه نمره (تراز) معدل کارشناسی رشته کارشناسی زبان ریاضیات آیرودینامیک سازه مکانیک پرواز طراحی هواپیما
۳۱ ۶۵۲۷ - مکانیک ۱۵.۵ ۱۰.۵ ۳۸.۳ ۱۶.۷ ۲۵ ۳۳.۳
۷۹ ۵۳۶۴ ۱۵.۷ مکانیک ۲.۲ ۳۱.۵ ۱۸.۳ ۵ ۱۰ ۴۲.۲
۹۶ ۵۱۰۹ ۱۴.۹ هوافضا ۴۱.۱ ۱۷.۵ ۱۵ صفر ۱۳.۳ ۳۷.۷
۱۲۷ ۴۸۲۲ ۱۷.۸ مکانیک صفر ۱۱ ۱۰ ۲۰ ۱۹ ۲۵
۱۴۳ ۴۶۹۵ ۱۴.۴ مکانیک ۱۲.۲ ۴۳.۸ ۸.۳ ۳۳.۳ ۸.۳ صفر
۱۶۱ ۴۵۸۰ ۱۷.۴ هوافضا صفر ۱۰.۵ ۱۸.۳ -۱۰ ۱۰ ۴۲.۲
۱۷۵ ۴۵۰۴ ۱۵.۷ - صفر ۴۲ ۸.۳ ۲۰ صفر ۲۰
۲۵۳ - ۱۷.۳ تعمیر نگهداری بالگرد صفر ۲۶.۳ ۵ صفر ۱۸.۳ ۱۷.۷
۲۶۳ ۴۱۰۹ ۱۴.۶  مکانیک ۸۲.۲ ۳۶.۸ ۱۰ صفر صفر صفر
۲۷۱ ۴۰۷۷ ۱۵.۵ مکانیک ۱.۱ ۳۸.۶ ۱۳.۳ ۶.۶ ۱۶.۶ صفر
۴۳۲ ۳۲۰۵ ۱۷ تکنولوژی هواپیما ۱۲ صفر ۱۵ صفر ۱۰ ۳۲
۴۳۴ ۳۴۸۵ ۱۳.۷ مکانیک ۲۶.۶ ۸.۷ ۱۶.۶ ۵ -۱.۶ ۱۵.۵
۸۲۴ ۲۷۸۳ ۱۵.۴ مکانیک ۱۷.۷ ۱.۷ ۶.۶ ۱۳.۳ ۸.۹
۸۵۴ ۲۷۴۳ ۱۵.۷ مکانیک ۶.۶ ۲۲.۸ ۳.۳ ۱۰ صفر صفر
۸۴۲ - ۱۲.۸ مکانیک ۳۵ ۳۶ صفر صفر صفر صفر
۱۱۸۰ ۲۳۷۲ - - ۱۶.۶ سفید ۶.۶ ۱۱.۶

 

 

مطالب مربوط به کنکور ارشد 

معرفی دانشگاه ها

23 دیدگاه درباره “کارنامه اولیه کنکور ارشد هوافضا و مکانیک ۹۶

 1. OMID

  رتبه:۴۳۲
  تراز:۳۲۰۵
  معدل کارشناسی:۱۷
  رشته کارشناسی:مهندسی تکنولوژی هواپیما( تعمیر و نگهداری)
  زبان انگلیسی:۱۲
  ریاضیات:۰
  ایرودینامیک:۱۵
  سازه:۰
  مکانیک پرواز:۱۰
  طراحی هواپیما:۳۲

  پاسخ
 2. محمد

  رتبه: ۲۵۳
  تراز:
  معدل کارشناسی: ۱۷.۳۶
  رشته کارشناسی: مهندسی نگهداری و تعمیر بالگرد
  زبان انگلیسی: ۰
  ریاضیات: ۲۶.۳۲
  ایرودینامیک: ۵
  سازه: ۰
  مکانیک پرواز: ۱۸.۳۳
  طراحی هواپیما: ۱۷.۷۸

  پاسخ
 3. داوطلب ارشد96

  زبان ۱۶٫۶۷
  ریاضی سفید
  ایرو ۶٫۶۷
  مکانیک پرواز ۱۱٫۶۷
  سازه -۵
  طراحی هواپیما -۸٫۸۸
  رتبه ۱۱۸۰
  تراز ۲۳۷۲

  پاسخ
 4. mh

  رتبه ۸۵۴
  نمره کل ۲۷۴۳
  رشته کارشناسی: مهندسی مکانیک
  معدل موثر:۱۵:۷۰
  زبان ۶.۶۷
  ریاضی ۲۲.۸۱
  آیرودینامیک ۳.۳۳
  مکانیک پرواز سفید
  سازه های هوایی ۱۰
  طراحی اجسام پرنده سفید

  پاسخ
 5. پرستو

  رشته هوافضا

  رتبه: ۱۶۱
  تراز: ۴۵۸۰
  معدل کارشناسی:۱۷.۱۴
  رشته کارشناسی: هوافضا
  زبان انگلیسی: ۰
  ریاضیات: ۱۰.۵۳
  ایرودینامیک: ۱۸.۳۳
  سازه: -۱۰
  مکانیک پرواز: ۱۰
  طراحی هواپیما: ۴۲.۲۲

  پاسخ
 6. داوطلب

  رتبه ۱۲۷

  نمره کل ۴۸۲۲

  رشته کارشناسی: مهندسی مکانیک

  معدل موثر: ۱۷.۸۰

  زبان سفید
  ریاضی % ۱۱
  آیرودینامیک % ۱۰
  مکانیک پرواز % ۱۹
  سازه های هوایی % ۲۰
  طراحی اجسام پرنده % ۲۵

  پاسخ
 7. محمد

  رتبه: ۸۲۴
  تراز: ۲۷۸۳
  معدل کارشناسی: ۱۵.۴۰
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۱۷.۷۸
  ریاضیات: ۱.۷۵
  ایرودینامیک: ۶.۶۷
  سازه: ۱۳.۳۳
  مکانیک پرواز: -۵
  طراحی هواپیما: ۸.۸۹

  پاسخ
 8. امیر

  رشته هوافضا

  رتبه:۲۷۱
  تراز:۴۰۷۷
  معدل کارشناسی:۱۵.۵۷
  رشته کارشناسی:مکانیک
  زبان انگلیسی:۱.۱۱
  ریاضیات:۳۸.۶۰
  ایرودینامیک:۱۳.۳۳
  سازه:۶.۶۷
  مکانیک پرواز:۱۶.۶۷
  طراحی هواپیما:سفید

  پاسخ
 9. آیت

  رتبه : ۲۶۳
  تراز: ۴۱۰۹
  معدل کارشناسی : ۱۴.۶۳
  رشته کارشناسی : مهندسی مکانیک
  زبان: ۸۲.۲۲%
  ریاضیات : ۳۶.۸۴%
  آیرودینامیک : ۱۰%
  سازه : سفید
  مکانیک پرواز : سفید
  طراحی هواپیما : سفید

  پاسخ
 10. مهدی

  رتبه : ۱۴۳
  تراز : ۴۶۹۵
  معدل کارشناسی : ۱۴/۴۸
  رشته کارشناسی : مکانیک جامدات
  زبان : ۱۲/۲۲
  ریاضی : ۴۳/۸۶
  آیرو : ۸/۳۳
  مکانیک پرواز : ۸/۳۳
  سازه: ۳۳/۳۳
  طراحی اجسام پرنده : سفید

  پاسخ
 11. z

  رشته هوافضا

  رتبه:۹۶
  تراز:۵۱۰۹
  معدل کارشناسی:۱۴.۹۳
  رشته کارشناسی:هوافضا
  زبان انگلیسی:۴۱.۱۱
  ریاضیات:۱۷.۵۴
  ایرودینامیک:۱۵
  سازه:۰
  مکانیک پرواز:۱۳.۳۳
  طراحی هواپیما:۳۷.۷۸

  رشته مکانیک

  رتبه:
  ساخت و تولید:۳۲۹۸
  طراحی کاربردی:۲۳۷۵
  تبدیل انرژی:۲۲۰۰
  سیستم محرکه خودرو:۲۱۲۹
  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو:۲۰۳۸
  سازه بدنه خودرو:۱۳۰۴
  مواد مرکب:۱۹۱۳
  طراحی و ساخت خودروهای نظامی:۱۸۲۹

  تراز:
  ساخت و تولید :۲۹۳۵
  طراحی کاربردی :۳۱۵۱
  تبدیل انرژی :۳۲۱۰
  سیستم محرکه خودرو:۳۵۴۸
  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو:۳۳۷۱
  سازه بدنه خودرو:۳۸۷۲
  مواد مرکب:۳۴۱۹
  طراحی و ساخت خودروهای نظامی:۳۴۰۹

  معدل کارشناسی:۱۴.۹۶
  رشته کارشناسی:هوافضا
  زبان انگلیسی:۲۸.۸۹
  ریاضیات:۱۳.۳۳
  حرارت و سیالات:۵
  جامدات:۰
  دینامیک و ارتعاشات:۱۸.۳۳
  ساخت و تولید:۰
  مباني بيومكانيك ۱و۲ : ۰
  دروس پايه پزشكي : ۰

  پاسخ
 12. مسعود

  رتبه: ۴۳۴
  تراز: ۳۴۸۵
  معدل کارشناسی: ۱۳.۷۹
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۲۶.۶۷
  ریاضیات: ۸.۷۷
  ایرودینامیک: ۱۶.۶۷
  سازه: ۵
  مکانیک پرواز: -۱.۶۶
  طراحی هواپیما: ۱۵.۵۶

  پاسخ
 13. مرتضی

  رشته هوافضا

  رتبه: ۳۱
  تراز: ۶۵۲۷
  معدل کارشناسی:
  رشته کارشناسی: مکانیک
  زبان انگلیسی: ۱۵/۵
  ریاضیات: ۱۰/۵
  ایرودینامیک: ۳۸/۳
  سازه: ۱۶/۷
  مکانیک پرواز: ۲۵
  طراحی هواپیما: ۳۳/۳

  پاسخ
 14. h.Y

  رشته هوافضا

  رتبه:۷۹
  تراز:۵۳۶۴
  معدل کارشناسی:۱۵/۷۶
  رشته کارشناسی:مکانیک
  زبان انگلیسی:۲/۲۲
  ریاضیات:۳۱/۵۸
  ایرودینامیک:۱۸/۳۳
  سازه:۵
  مکانیک پرواز:۱۰
  طراحی هواپیما:۴۲/۲۲

  پاسخ
 15. Mdr

  رشته هوافضا

  رتبه ۵
  معدل معادل ۱۸.۰۴
  تراز ۸۴۱۵
  زبان ۲۶
  ریاضی ۸۰
  ایرو ۴۳
  کنترل ۱۵
  سازه ۱۲
  هواپیما ۳۱

  پاسخ

پاسخ دادن به علی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *