مینی شاتل آژانس فضایی اروپا

یک نمونه اولیه مینی شاتل فضایی اروپا با نام IXV در روز چهار شنبه 11 فبریه به فضا پرتاب و توسط آن  تکنولوژی­های جدید برای فضاپیماهای آینده آزمایش شد. این فضاپیما که ابعادی در حدود یک خودرو را دارد می تواند به زمین بازگردد و برای ماموریت های بعدی از آن استفاده کرد. هدف  اصلی از انجام این پرتاب، انجام آزمایش های اولیه ...