دانلود کتاب Designing Mobile Autonomous Robots

Designing Mobile Autonomous Robots سال انتشار: 2004- نویسنده: John Holland- ناشر: Elsevier  این کتاب در زمینه طراحی ربات خودمختار است. برای آشنایی بیشتر با این کتاب عناوین آن در زیر آمده است: Chapter 1: Measure Twice, Cut Once Chapter 2: A Brief History of Software Concepts Chapter 3: The Basics of Real-time Software (For Mere Mortals) Chapter 4: Thinking More Clearly Through Fuzzy Logic Chapter 5: Closed Loop ...

دانلود کتاب Introduction to Robotic

Introduction to Robotic سال انتشار: 2004- نویسنده: John J. Craig- ناشر: Prentice Hall  این کتاب مقدمه ای بر علم رباتیک است و به علاقه مندان علم رباتیک توصیه می شود. برای آشنایی بیشتر با این کتاب عناوین آن در زیر آمده است: 1 Introduction 2 Spatial descriptions and transformations 3 Manipulator kinematics 4 Inverse manipulator kinematics 5 Jacobians: velocities and static forces 6 Manipulator dynamics 7 Trajectory generation 8 Manipulator-mechanism design 9 ...