دانلود کتاب Build a Remote-Controlled Robot

Build a Remote-Controlled Robot سال انتشار: 2002 - نویسنده: DAVID R. SHIRCLIFF- ناشر: McGraw-Hill  این کتاب در زمینه ربات های کنترل از راه دور است. برای آشنایی بیشتر با این کتاب عناوین آن در زیر آمده است: CHAPTER ONE. THE MOTORIZED PLATFORM CHAPTER TWO. BODY FRAMEWORK CHAPTER THREE. POWER SUPPLY AND TEMPORARY CONTROL BOX CHAPTER FOUR. REMOTE CONTROL SYSTEM CHAPTER FIVE. ARMS AND SUBSYSTEMS CHAPTER SIX. SKIN AND FINISHING TOUCHES

دانلود کتاب Amphibionics Build Your Own Biologically Inspired Robot

  Amphibionics Build Your Own Biologically Inspired Robot سال انتشار: 2003 - نویسنده: Karl Williams - ناشر: McGraw-Hill  این کتاب آموزش ساخت چند ربات است. این ربات ها بر اساس آناتومی چند موجود زنده هستند از قبیل غورباقه، مار، کوروکودیل و ... . برای آشنایی بیشتر با این کتاب عناوین آن در زیر آمده است: 1 Tools, Test Equipment, and Materials 2 Printed Circuit Board Fabrication 3 Microcontrollers and ...