دینامیک گاز Zucrow & Hoffman

کتاب ارزشمند دینامیک گاز نوشته Zucrow و Hoffman در زیر برای دانلود قرار داده شده است. یکی از مزیت های این کتاب تشریح روش مشخصه ها به صورت کاملا تشریحی به همراه کد فرترن آن است. همانطور که می دانید روش مشخصه ها، در تحلیل های عددی جریانهای مافوق صوت کاربرد دارد. جلد یک - Vol.1 جلد دو - Vol.2