سیستم سوخت اجسام پرنده (۱)

فایل زیر کتابی جامع در زمینه سیستم سوخت رسانی در اجسام پرنده است. این کتاب از انتشارات وایلی است و برای پژوهشگرانی که قصد آشنایی با انواع سیستم های سوخت دارند می تواند مفید باشد. البته برخی نیاز دارند که فقط در یک زمینه تخصصی مثلا یکی از اجزای سیستم سوخت پژوهش کنند. باز هم این کتاب می تواند مفید باشد: علاوه ...