تخمین Map کمپرسور (Estimation of Compressor Maps)

نقشه عملکردی یا همان Map از جمله اطلاعات مهمی است که طراحان و تحلیل گران توربین گاز از آن استفاده می کنند. این نقشه، معرف هویت اجزای توربین گاز هست و از طریق آن می توان مشخصات و نحوه کار اجزا را فهمید. شاید فکر کنید که منظور از این نقشه، مشخصات هندسی کمپرسور و توربین هست. در حالی که منظور ...