فرایند تولید کامپوزیت

این کتاب یک منبع تمام عیار برای شناخت مواد کامپوزیت و روند تولید آن است. در این کتاب علاوه بر آشنایی با کاربرد وسیع مواد کامپوزیت، به طور کامل روش های ساخت مواد کامپوزیتی تشریح شده است. به کسانی که علاقه مند به عرصه کامپوزیت ها هستند توصیه می شود حتما این کتاب را در کتابخانه خود داشته باشند چراکه منبع بسیار مناسبی ...