پرتاب ماهواره توسط هواپیما

ارتش ایالات متحده امریکا به دنبال پرتاب ماهواره از جت جنگنده می باشد که در سال جاری اولین تست هوایی آن انجام خواهد گرفت. دارپا سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتهٔ دفاعی امریکا به دنبال شروع فاز تست های پرواز پروژه ALASA   (پرتاب هوایی موشک فضایی)  در سال 2015 می باشد که در صورت موفقیت برنامه در سال 2016 ادامه می یابد. پروژه ...