هواپیمای کشاورزی در ایران

قاسم حیدری، کارشناس مکانیک: در سال 1325 نیروی هوایی ایران به قصد سمپاشی هوایی دشت مهران تعدادی از هواپیماهای موجود در آن زمان بنام (Tiger Muth) را به سیستمهای لازمه مجهز و با خلبانان نظامی به منطقه اعزام نمود. درسال 1337 تعدادی از خلبانها و هواپیماهای نیروی هوایی به وزارت کشاورزی منتقل شدند. هواپیماهای آن زمان (Piper) بودند که بدلیل ...

معرفی هواپیماهای کشاورزی

قاسم حیدری کارشناس مکانیک: هواپيماهاي سمپاش نوعاً يك نفره بوده و تعداد زيادي از آنها با موتور پيستوني شعاعی كار مي كنند. در سالهاي اخير نوع پراپ جت آنها نيز به بازار آمده است. در هواپيماهاي سمپاش محل استقرار خلبان به صورت خاصي بالاتر از ديگر هواپيماهاست و دليل اين موضوع حفظ جان خلبان اين هواپيماها هنگام برخورد آنها با زمين ...