کشتی هوایی: آینده هوانوردی

محققان دانشگاه لینکولین انگلستان تحقیقات سه ساله خود در رابطه با کشتی هوایی - مسافربری استراتوسفر (کشتی هوایی که در لایه استراتوسفر حرکت می کند) به اتمام رسانده اند. این تحقیقات، بخشی از یک پروژه مهندسی - چند ملیتی طراحی شده  به منظور ارائه یک شبکه حمل و نقل هوایی پایدار در آینده  می باشد. گروهی از دانشگاهیان  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه لینکولین ...