کاوشگر نیوهورایزنز (New Horizons) (افق های نو)

فرض کنید دانشمندانی 4 سال را صرف ساخت یک کاوشگر کنند و با امید و آرزو آن را پرتاب کنند تا اطلاعات شگفت انگیزی را از انتهای کهکشانشان بدست آورند. به نظر شما چند سال باید صبر کنند ....حدود 10 سال ناقابل  پس از مدت ها به سراغ این خبر رفتیم، اصل خبر یک بعد دارد و پشت صحنه این حرکت تاریخی ...