آیرودینامیک بالزن در حالت بال ثابت (بالزن ۶)

در پرواز یک ربات بالزن چند مسئله مهم وجود دارد که باید توجه شود: - پرواز در رینولدز پایین، که نتیجه آن کاهش کارایی آیرودینامیکی است. محدوده رینولدزی که بالزن ها عموما پرواز می کنند، در بازه ای بین 10000 تا 100000 می باشد. - کوچک بودن ابعاد پرواز که باعث کاهش وزن محموله خواهد شد و در عوض سازه مورد نیاز ...