مستند بزرگترین هواپیمای جهان

در این مستند تصاویر زیبایی از غول آسمان آنتونوف 225 مشاهده خواهید کرد. این مستندعلاوه بر معرفی این هواپیما، مطالب آموزشی هوافضایی را به زیبایی بیان کرده است. به عبارت دیگر این مستند برای یک طراح هواپیما و همچنین متخصصان پیشرانش، سازه و دینامیک پرواز مفید خواهد بود.   [aparat]http://www.aparat.com/v/cFNJt[/aparat]