ورودی های مادون و مافوق صوت

  در سند زیر مقدماتی مفید از آیرودینامیک ورودی های موتورهای هواتنفسی (توربوجت، توربوفن و ...) بیان شده است. برای کسانی که در زمینه طراحی ورودی ها مادون و مافوق صوت فعالیت می کنند، مطالعه فایل زیر مفید خواهد بود:  

ورودی های مادون صوت (subsonic inlet)

ورودی های مادون صوت از جمله مباحثی است که در زمینه موتورهای توربوفن کاربرد دارد. امروزه می توان گفت که اکثر موتورهای توربوفن هواپیماهای مسافربری از ورودی های مادون صوت بهره می برند. طراحی و تحلیل این ورودی ها بیشتر از روشهای تجربی صورت می گیرد و انحنا ها و خصوصیات آیرودینامیکی در آنها باید به نحو احسنت رعایت شود. ...