وبسایت به روز ما….!

مدتیه که وبسایت دانشکده هوافضا راه افتاده..... البته بعد از چهار سال بی توجهی... راه افتادن این وبسایت بیشتر نشون دهنده رفع تکلیف هست تا پاسخگویی به نیاز دانشجوها!! برای مثال تصویر زیر صفحه «تماس با ما» از سایته... :     برای اینکه مستقیما این صفحه رو ببینید اینجا رو کلیک کنید...   این وضع سایت ماست.... جالبتر تاریخ بروز رسانی هست!!... مدیر سایت حتی به خودش زحمت نداده یه بار ...