چند ماده در سازه هواپیما

شرکت BASF تولید کننده مواد هوافضایی در زمینه هوافضاست. در اینجا برخی مواد جدید کامپوزیتی و غیر آن معرفی شده است. در تصویر فوق موادی که این شرکت در قسمت های مختلف هواپیما و باند فرود تولید کرده است، نشان داده است. فایل های مربوط به هر قسمت در زیر برای دانلود قرار داده شده است: Composite Protection Polyurethane Applications Powder Injection Molding Runway Materials High Temperature ...

کپسول نجات هواپیمای مسافربری

تاکنون ایده های مختلفی برای نجات جان مسافران هواپیمای مسافربری مطرح شده است. حتی یادم هست که در همین سایت کسانی بودند که این ایده را مطرح کرده بودند. به طور قطع با پیشرفت تکنولوژی مواد و سیستم های هواپیما، در آینده شاهد عملی شدن یکی از این ایده ها برای نجات جان مسافران هواپیماهای مسافربری خواهیم بود. در زیر ...

تشریح ارابه فرود هواپیمای مسافربری (ایرباس ۳۲۰)

در این فایل در مورد ارابه فرود هواپیمای مسافربری ایرباس 320 بحث شده است. همانطور که می دانید ارابه فرود خود دنیایی دیگر در علم سازه هوافضاست و تکنولوژیهای پیشرفته ای در این صنعت وجود دارد.  اهمیت این موضوع را می توانیم با یک فیلم به شما نشان دهیم. مثلا در دو فیلم زیر حساسیت، پیچیدگی و مقاومت ارابه فرود را ...