گفت و گوی آزاد هوافضایی

جهت اینکه بتونیم تمرین کنیم که هم بهتر با هم گفت و گو کنیم هم بتونیم خوب و بد این رشته رو بهتر به علاقه مندان معرفی کنیم  در قسمت نظرات این پست یک آسیب شناسی از موارد زیر داشته باشیم.( تجربه های شخصی هم میتونه مفید باشه برای دیگران ، همدیگر رو نقد کنیم اما دعوت به چالش علمی ...