موفقیت در ساخت پرنده ای خاص

تا کنون پرنده های بدون سرنشین با طرح های گوناگون ساخته شده است. در این میان، آن دسته که دارای هندسه متغییر دارند، با اهمیت ترند. زیرا علاوه بر پیچیدگی ساخت، کاربردهای منحصر به فردی خواهند داشت. اخیرا یکی از گروه های حرفه ای ساخت هواپیما موفق به طراحی و ساخت این نوع از هواپیما کرده است. برای شناخت بهتر این ...