بهترین موشک های ضد تانک

موشک‌های ضد زره نقش تعیین کننده ای در جنگ دارند،به طوری که می‌توان به وسیله آنها، بدون درگیری میدانی به نتیجه رسید. ازمیان موشک‌های ضد تانک جهان، تعدادی از آنها قدرت انهدام بیشتری را در مقایسه با سایر موشک‌ها دارند   [aparat]http://www.aparat.com/v/KWeJq[/aparat] اما در ادامه موشک های ضد تانک ایران به روایت سایت مشرق نیوز : به گزارش مشرق، توفان-5 قابلیت پرتاب از پرتابگرهای اصلاح ...