نقشه هواپیمای مدل (به روز می شود)

در این پست تعدادی نقشه از هواپیماهای مدل، با ویژگی های متفاوت در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است ... ساخت هواپیمای مدل تنها یک تفریح نیست در واقع این صنعت می تواند تبدیل کننده  رویاهای یک علاقه مند به هواپیما با هزینه کم باشد ... در این حرفه مهمترین عامل در کنار اطلاعات عمومی هوایی تجربه است که ...

گزارش تصویری سوم از دوره آموزشی هواپیمای رادیو کنترل

در هفته سوم از دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای رادیو کنترل، با توجه به اتمام مراحل ساخت مدل ها ، کارآموزان در جلسه اول  به صورت کامل یا شبیه ساز کار کردند و تسلط کافی را برای مراحل مختلف پرواز پیدا کردند....در جلسه دوم هفته آخر زمانی بود که آموخته های خود را در باند پروازی و با ...

گزارش تصویری دوم از دوره آموزشی هواپیمای رادیو کنترل

در هفته دوم از دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای رادیو کنترل، کارآموزان هواپیماهای خود را به مرحله نهایی رساندند و با نصب سیستم پروازی روی بدنه، هواپیما را آماده پرواز کردند.  همچنین در راستای آماده سازی شرکت کنندگان برای پرواز هواپیما، آموزش سیمولاتور هواپیمای مدل انجام گرفت. همانطور که می دانید، خلبانی هواپیمای مدل، قواعدی دارد که هر ...

گزارش تصویری از دوره آموزشی هواپیمای رادیو کنترل

 همانطور که می دانید دوره آموزشی ساخت و پرواز هواپیمای رادیوکنترل در حال برگزاری هست و شرکت کنندگان در این دوره، توانستند پس از یادگیری مباحث تئوری، وارد ساخت بشوند. در مرحله ساخت نیز بال و بدنه تکمیل شد و در هفته آینده مراحل نهایی نصب بال و بدنه و دم تکمیل خواهد شد و سیستم پروازی روی هواپیما نصب ...