خداحافظ هواپیماهای اسقاطی

مدتی است که توافقنامه هسته ای در مرحله مذاکرات پایان یافته است. از ابتدای توافق ژنو یکی از مهم ترین خبرهای هوافضایی 30 سال اخیر در ایران جریان یافت و آن احتمال لغو تحریم های هواپیمایی ایران بود. خبری که به سرعت مخابره شد و در بعضی موارد از اصل ماجرا جلوتر قرار گرفت. تحریم های ظالمانه و عجیب صنعت هوایی ...