فن در موتور توربوفن (توربین گاز قسمت ۳)

هدف اصلی فن، جابجایی جرم مشخصی از گاز با یک سرعت مطلوب است. در واقع فن این کار را با افزایش خیلی کم در فشار هوای عبوری از خودش انجام میدهد... فنها کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف و حتی زندگی روزمره ما دارند اما در اینجا قصد توضیح این موارد را نداریم... یک راست میرویم سر اصل مطلب یعنی فن ...

دانلود مقاله Aircraft Gas Turbine Materials and Processes

این مقاله رو می تونم یه مقاله ی پیشرانشی- سازه ای بنامم چون در اون مواد به کار رفته در توربین گاز هوایی اشاره شده و قطعا برای دانشجویانی که در زمینه مواد و سازه و ارتعاشات توربین گاز کار می کنند می تونه مهم باشه... امیدواریم که برای دوستان هوافضایی در زمینه پیشرانش و سازه مفید باشه: مطالب مرتبط:کتاب سازه ...