مصاحبه اختصاصی با استاد برجسته هوافضا و مکانیک – پروفسور شکریه

در راستای آشنایی با اساتید برجسته هوافضایی این بار مصاحبه ای اختصاصی رو با پروفسور شکریه انجام دادیم... ایشان از اساتید بنام  در زمینه سازه های کامپوزیتی  و جرء برجسته ترین اساتید مکانیک جامدات ایران  هستند.. استاد شکریه عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. به نظر بنده مطالبی که در ادامه اومده، تنها یه ...