مسلمانان و موشک

وحید رضاپور، کارشناس ارشد هوافضا: در تاریخچه سلاح ها در قرون 13 و 14 یک فاصله بزرگی وجود دارد. بعضی نویسندگان از چین به نقاط غربی می پرند و  به سرزمین های اسلامی که بین شرق و غرب امتداد داشتند توجهی ندارند. باروت و نیترات پتاسیم: اولین فعالیت های چینی ها و بعد مسلمانان روی ساخت وسایل آتش زا آغاز شد. شیمیدانان مسلمان ...

مسلمانان و پرواز

وحید رضاپور، کارشناس ارشد هوافضا: در این مطلب به بررسی فعالیت های هوافضایی مسلمانان در تاریخ می پردازیم. در تاریخ دو مورد از فعالیت های هوافضایی مسلمانان آمده است که این دو مورد را در دو بخش "پرواز" و "موشک" مورد بررسی قرار خواهیم داد. مسلمانان و پرواز: مسلمانان در اوایل رشد اسلام در سرتاسر جهان با آشنا شدن با علوم و فرهنگ ...