تحولات لباس فضانوردی

شکل لباس های فضانوردان در طول سال های متمدی تغییراتی داشته است و یکی از موضوعاتی است که روزانه برروی آن تحقیقات متفاوتی انجام می گیرد و سرمایه گذاری مناسبی نیز برای آن انجام می شود. البته از جوانبی نیز تغییرات زیادی نسبت به ابتدای راه این لباس ها صورت نگرفته است ، لباس هایی نزدیک به شکل کلی اندام انسانی ...