حقوق مسافران هوایی

خیلی از ما ایرانیان تجربه تاخیر یا لغو پروازهای هواپیمایی را داریم. تاخیرهایی که باعث می شود از کار و زندگی بیافتیم و بدون اینکه شرکت هواپیمایی پاسخگو باشد به حال خود رها می شویم! در حالی که اگر از حقوق خود با خبر بودیم می توانستیم مقادیر زیادی خسارت و جبران این معطلی را از شرکت های هواپیمایی بگیریم. ...