تست Taxi جنگنده قاهر اف ۳۱۳

  سرانجام قاهر 313 به مرحله تست اولیه خود رسید. به نظر بنده بازهم مسئولین در انتشار خبر توسعه این جنگنده شتاب زده عمل کردند. همانند خبری که در سال 91 انتشار دادند. تحلیل های بیشتر از این جنگنده را در این آدرس انجام داده ایم. [aparat]http://www.aparat.com/v/rEJvD[/aparat]

ویژگی های جنگنده قاهر ۳۱۳

جنگنده F-313 طي چند روز اخير  توجه بسياري از رسانه ها، گروه ها و متخصصين از جمله صاحب نظرهاي هوافضايي رو برانگيخته و باعث حيرت خيلي ها شده است! اين جنگنده با طراحي منحصر به فرد موجب  بحث و بررسي های فراوانی شده و تحلیل های مثبت و منفی رو به همراه داشته ما هم در اين مجال قصد داريم نگاهي گذرا و ...