طراحی سازه هواپیما از جنس چوب

در فایل های زیر سازه چوبی هواپیما بررسی شده است و طراحی هواپیماهای سازه چوبی بیان گردیده است. فایل اول کتابی است با عنوان design of wood aircraft structure  که دید طراحی دارد. اما دو فایل دیگر مختصر هستند. design of wood aircraft structure

دانلود کتاب طراحی و آنالیز سازه هواپیما – براون (Bruhn)

 این کتاب  بسیار مهم در زمینه سازه هوافضاست که به دلیل حجم زیاد به صورت بخش بخش برای دانلود گذاشتیم... امیدواریم سازه ای های عزیز از دانلود این کتاب راضی باشند... کلمات کلیدی: طراحی سازه هواپیما - سازه های هوایی - سازه های هوافضایی - کتاب  طراحی سازه براون - کتاب طراحی سازه بروون -   Analysis and design of flight vehicle ...