حل المسائل کتاب طراحی اجزا شیگلی

دانلود حل المسائل کتاب طراحی اجزا شیگلی ویرایش هشتم... کلمات کلیدی: solution manual Mechanical Engineering Design one 8th by_Shigley -  حل المسائل  شیگلی

کتاب طراحی اجزا شیگلی ویرایش هشتم

کتابی کامل برای درس طراحی اجزا....ویرایش هشتم این کتاب کیفیت بسیر بالایی دارد و تصحیحات مناسبی هم در آن انجام گرفته....اشکال و نمودارهای این کتاب بسیار مناسب می باشد..... شیگلی جزو بهترین کتابهای طراحی اجزا است که در دانشگاههای سراسر کشور برای درس طراحی اجزا ۱ و۲ به کار میرود هم در رشته هوافضا و هم مکانیک کلمات کلیدی: Shigley's Mechanical Engineering Design ...