سامانه فضایی SLS

موضوع سامانه های ماهواره بر،  موضوعی جذاب است که گستره ای از فناوری های پیشروی جهان در این زمینه متمرکز شده است. قصد داریم در این زمینه برخی از سامانه های ماهواره بر معروف جهان را معرفی کنیم. برای شروع مناسب است که از سنگین ترین سامانه ها شروع کنیم. این رده از سامانه ها به super heavy-lift launch vehicle معروف هستند. ...

مینی شاتل آژانس فضایی اروپا

یک نمونه اولیه مینی شاتل فضایی اروپا با نام IXV در روز چهار شنبه 11 فبریه به فضا پرتاب و توسط آن  تکنولوژی­های جدید برای فضاپیماهای آینده آزمایش شد. این فضاپیما که ابعادی در حدود یک خودرو را دارد می تواند به زمین بازگردد و برای ماموریت های بعدی از آن استفاده کرد. هدف  اصلی از انجام این پرتاب، انجام آزمایش های اولیه ...