آشنایی مقدماتی با شناور اثر سطحی (۱)

شناور اثرسطحي چيست؟ سید مجتبی موسوی کارشناس ارشد هوافضا:  يك شناور اثر سطحي را مي توان وسيله نقليه دريايي دانست كه  روي سطح آب و با فاصله كمي نسبت به آن پرواز مي كند و مي تواند به سرعت هايي بالاتر از ۶۰ گره دريايي در حدود ۱۰۰ کيلومتر در ساعت- دست پيدا كند. سفينه هاي دريايي رايج كه توانايي رسيدن ...