سوخت پاش در توربین گاز (۹)

مشخصات اسپري سوخت از لحاظ اهميت آن در عملکرد فرآيند احتراق شامل قطر متوسط قطرات، توزيع اندازه قطرات، همگني، زاويه پاشش و نفوذ مي­باشد. يک سوخت­ پاش ايده­ آل بايد تمامي مشخصات زير را دارا باشد: قابليت قطره قطره کردن بالا در محدوده وسيعي از جريان­هاي سوخت پاسخ­ دهي سريع به تغييرات گلوگاهي عدم وابستگي به ناپايداري­ هاي جرياني عدم آمادگي به مسدود شدن ...

سیستم سوخت رسانی (۳)

در اینجا چند فایل در زمینه سوخت و سوخت رسانی هوایی آورده شده است. البته فایل های زیر از همه نظر جامع نیستند زیرا در زمینه سوخت و سوخت رسانی مباحث عمیق و گسترده ای مطرح است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت: سوخت های هوایی تانک سوخت فیلتر سوخت پاشش سوخت امنیت سیستم سوخت رسانی  

سیستم سوخت اجسام پرنده (۱)

فایل زیر کتابی جامع در زمینه سیستم سوخت رسانی در اجسام پرنده است. این کتاب از انتشارات وایلی است و برای پژوهشگرانی که قصد آشنایی با انواع سیستم های سوخت دارند می تواند مفید باشد. البته برخی نیاز دارند که فقط در یک زمینه تخصصی مثلا یکی از اجزای سیستم سوخت پژوهش کنند. باز هم این کتاب می تواند مفید باشد: علاوه ...