سیستم تهویه هواپیما

 سیستم تهویه هواپیما جزء سیستم های کلیدی محسوب می شود چراکه ضامن سلامت و راحتی مسافران و خدمه است. در نتیجه نیاز به طراحی دقیقی دارد. در فایل های قرار گرفته به صورت مختصر نکاتی در این باب ذکر شده است: