کنکور دکترای هوافضا ۹۵

یکی از داوطلبان کنکور امسال دکترا : کنکور امسال با کنکور سال گذشته شباهت ها و تفاوت هایی داشت. در رابطه با شباهت ها باید اشاره کنم که دفترچه شماره دو ( هوش و زبان) کاملا مطابق دو سال گذشته بود و با داشتن 60 سوال، زمان 90 دقیقه برای اون اختصاص داده شده بود. البته سطح سوالات هوش و ...