سوالات امتحانی رشته هوافضا

در این بخش از سایت  سوالات امتحانی رشته هوافضا دانشگاه های معتبر خارج از کشور ارائه می شود . هدف از این کار آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مفاد دروس تخصصی و همچنین ارتقاء سطح علمی آنان می باشد. سوالات به صورت زبان اصلی برای دانلود قرار داده می شود و در اکثر موارد فاقد پاسخ نامه است. نکته اصلی ...