سامانه موشکی محراب + عکس

موشک محراب بر پایه بهسازی موشک سطح به هوای استاندارد بوجود اومده. این سامانه قبلاً هم بازسازی و بهسازی و با اسم فجر معرفی شده بود(حدوداً سال 1380 به بعد بود). در موشک فجر سامانه های راداری و الکترونیکی مورد بازبینی و آزمایش قرار گرفته و به طور کامل عملیایت شدند(همونطور که برای موشک راپییر این کار انجام شد) که ...

موشک قادر و اژدر والفجر…

البته متخصصان دفاعی برا دست گرمی یه اژدر هم  برا محکم کاری ساختند به نام والفجر! این اژدر و زیرسیستم های آن که توسط متخصصان صنایع دفاعی ساخته شده یه سر جنگی داره به وزن ۲۲۰ کیلو....با این سر جنگی خفن شناور سنگین می ترکونه...!  اژدر والفجر از شناورهای زیردریایی پرتاب می شه و دارای قابلیت عملیات در شرایط ناپایدار دریایی و ...