مصاحبه با استاد برجسته هوافضا – دکتر محمد صدرایی

عموما دانشجویان ایشون رو با کتاب معروف طراحی هواپیما که میشه گفت تنها مرجع طراحی هواپیما به زبان پارسی هست، میشناسن... در طول سالهایی که هوافضا در ایران تازه متولد شده بود این کتاب یکی از مراجعی بود که خیلی ها ازش در زمینه طراحی هواپیما بهره بردند....احتمالا هر دانشجویی که در رشته هوافضا تحصیل کرده اسم دکتر محمد صدرایی ...