دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

مطالبی که در این مقاله آمده است توسط «خبرگزاری مستقل دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری» تهیه شده است: دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (نام رسمی: مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور) به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین مرکز آموزشی دولتی در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت هوانوردی کشور عزیزمان بوده که از سال 1328 فعالیت خود را آغاز ...