جانمایی موتور هواپیما

در پاورپوینت زیر که توسط شرکت ایرباس تهیه شده است، جانمایی موتور هواپیما بررسی می گردد: