تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز

 تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز از دی ماه سال 91 شروع به کار کرد و به محققان آیرودینامیک این امکان را داد تا در رژیم گذر صوتی که پیچیدگی های زیادی دارد،اقدام به آزمایشات مختلف کنند. این آزمایشات کمک خوبی به تحلیل پروژه های دفاعی و علمی کشور خواهد کرد. در ادامه صحبت های استاد بزرگوار و چهره ماندگار کشور ...