زندگینامه تونل باد لانگلی

در کتاب زیر زندگینامه پیرترین تونل باد جهان که 81 سال فعال بود به صورت مفصل آورده شده است. این کتاب توسط ناسا منتشر شده و حاوی مطالب ارزنده ای از این تونل باد بزرگ می باشد. تونل باد لانگلی در سال 2011 توسط ناسا برچیده شد تا تنها خاطراتش در دنیای هوافضا باقی بماند. این تونل باد ویژگی های ...