آیرودینامیک پهپادهای آینده – بخش چهارم

طرح ترکیبی بال و بدنه (BWB[1]) یکی از طرح های جدید و مورد توجه در عرصه هواپیماهای بدون سرنشین طرح ترکیب بال و بدنه است که در آن بدنه و بال هواپیما از یکدیگر مستقل نیستند و از نظر ساختاری ترکیب شده اند. برخلاف بالهای پرنده که اصلا بدنه ای ندارند در این گونه بالها به صورت ساختاری بال و بدنه با ...